วิธีการลงทะเบียนผู้ขาย

วิธีการลงทะเบียนผู้ขาย

รูปแบบการลงทะเบียนสมาชิก

การลงทะเบียนสมาชิกแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

  1. ลงทะเบียนผู้ซื้อ (MEMBER)
  2. ลงทะเบียนผู้ขาย (VENDOR)

ระบบสมาชิกผู้ขาย

การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน