ระบบข้อมูลสินค้าของเรา

ระบบข้อมูลสินค้าของเรา

ในระบบข้อมูลสินค้าของเรานั้น ถูกจัดเรียงเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของลูกค้า ระบบสินค้าของเรานั้นจะส่งผลให้การค้นหาผ่าน Search Engine ต่างๆทำได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าของท่านได้มากขึ้น


ข้อมูลสินค้า

1. ชื่อสินค้า

เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถค้นหาได้เป็นอันดับแรก จาก Search Engine เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ควรเรียงลำดับความสำคัญของรายละเอียด ตามนี้

หมวดหมู่สินค้า  > ยี่ห้อ > รุ่น > รายละเอียด

ตัวอย่างเช่น

กล่องECU HKS รุ่น F-con สำหรับ Honda Civic FC เป็นต้น

ทั้งนี้ชื่อสินค้า ควรตั้งชื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจว่า สินค้านั้นๆคืออะไร เป็นต้น

2. รายละเอียดสินค้า

แบ่งเป็นสองประเภทคือ

รายละเอียดหลัก ข้อความในส่วนนี้จะปรากฏในส่วน Product description ซึ่งสามารถใส่รายละเอียดได้อย่างไม่จำกัด ในรูปแบบ HTML และ Visual ได้ รายละเอียดภายในควรประกอบไปด้วย หัวข้อหลักคือ ชื่อสินค้า (เลือกตัวอักษร H1 ) และ หัวข้อย่อยต่างๆ ( เลือกตัวอักษร H2) ตามด้วยรายละเอียดต่างๆที่ท่านต้องการ

รายละเอียดแบบสั้น จะปรากฏในส่วนบนของหน้าสินค้า เพื่อแนะนำสินค้าอย่างย่อ ข้อความควรสั้น กระชับ บ่งบอกถึงข้อมูลเชิงลึกของสินค้า เช่น ชนิด , รุ่น , ขนาด ฯลฯ และมีการเว้นบรรทัดไม่เกิน 3 บรรทัด ห้ามใส่รูปภาพ

3. รูปภาพ

– รูปภาพ : ไฟล์ JPG(แนะนำ) หรือ PNG ใช้อัตราส่วน 1: 1 ควรมีความกว้างไม่เกิน 800 x 800 px

– แกลลอรี่ : สำหรับการลงขายสินค้าแบบ Simple product ควรใส่รูปภาพสินค้าสูงสุด 3 ภาพ ต่อสินค้า 1 รายการและการลงขายแบบ Variable products (เพิ่มตัวเลือกสินค้าเช่น สี , ไซส์ , ชนิด ต่อการลงขายสินค้า 1 รายการ) ควรใส่รูปภาพสินค้า เพื่อบ่งบอกว่า สินค้านั้นมีความแตกต่างกันตามแต่ชนิดที่ผู้ซื้อต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ล้อรถแมกซ์ W-work S1 มีขายไซส์ 17″ – 19″ มีสองสี คือ ดำและทอง ในกรณีนี้ ผู้ขายควรใส่รูปสีล้อแมกซ์ที่ต่างกัน แต่ไม่จำเป็นต้องใส่รูปขนาดล้อแมกซ์ที่ต่างกัน เป็นต้น

– img meta : เป็นการใส่ข้อมูลของรูปภาพเพื่อให้ระบบรับรู้ว่า รูปสินค้านั้นๆคืออะไร ซึ่งมีผลต่อการทำโฆษณาในเว็บไซต์(google จะหาสินค้าของท่านเจอมากกว่าอันอื่น) สามารถแก้ไขและใส่รายละเอียดนี้ได้ ในส่วนของการอัพโหลดรูปภาพ โดยสิ่งที่ควรใส่คือ ชื่อของรูปภาพ และ img alt ส่วนอื่นเว้นว่างไว้


Product Categories

หมวดหมู่สินค้า

ปรากฏอยู่ในหน้า แคตตาล็อกสินค้าหลัก ซึ่งทางเว็บจัดเตรียมไว้ให้ โดยมีหมวดหมู่แยกย่อยไปตามแต่ละหมวดหลัก ลักษณะของ URL ที่ปรากฏคือ

/Product-category/ชื่อหมวดหมู่หลัก/ชื่อหมวดหมู่รอง/….

Product Attributes

คุณลักษณะสินค้า

ปรากฏอยู่ในหน้า ลงขายสินค้า ซึ่งมีตัวเลือกหลายหลายชนิด ตามแต่สินค้าที่ลงขาย ในกรณีลูกค้า Search หาหรือกด Link จะสามารถเห็นสินค้าที่มีคุณลักษณะตรงกันได้ มีผลกับการโฆษณา , Search engine , Social media ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดวิธีการตั้งค่า ในหัวข้อ การลงขายสินค้าประเภทต่างๆ

Product tag

ความเกี่ยวเนื่องกันของสินค้า

เป็นหมวดหมู่ที่แสดงความสัมพันธ์ของสินค้าในแต่ละตัว โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นหมวดหมู่เดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น
{ Tag: รถออฟโรด } อาจจะมีสินค้ายี่ห้อ Jeep แสดง ในขณะเดียวกัน ล้อและยาง ก็แสดงขึ้นมาด้วย เป็นต้น โดยมี URL ที่ปรากฏคือ

/Product-tag/ชื่อtag/ชื่อสินค้า

Share this post

ใส่ความเห็น