สินค้าห้ามจำหน่าย

สินค้าห้ามจำหน่าย

สินค้าที่ห้ามจำหน่ายและสินค้าของปลอม

จุดประสงค์ของเว็บไซต์เรานั้น ตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้ลูกค้า รับประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงตัวสินค้าว่าจะต้องมีคุณภาพ และเป็นของแท้ 100% จึงทำให้ผู้ขายทุกท่านจำเป็นต้องมีเอกสารการเป็นดีลเลอร์ของแบรนด์ หรือสินค้านั้นๆ

 

สินค้าต้องห้ามภายในเว็บไซต์นั้น ได้แก่สินค้าดังต่อไปนี้ 

สินค้าของปลอม ลอกเลียนแบบ สินค้าที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าที่วางขายอย่างผิดกฏหมาย สินค้ามือสองเป็นต้น

ขอบเขตของสินค้าปลอมนั้น ได้ถูกระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนี้

1. สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ถูกประทับด้วยตราสินค้า (ตัวอย่างเช่น แบรนด์ หรือ โลโก้) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของตราสินค้านั้นๆ

2. สินค้ามีดีไซน์เฉพาะตัวของแบรนด์อื่น (ตัวอย่างเช่น ลักษณะเด่นหรือกลุ่มสีของอักษรหรือตัวการ์ตูน) โดยใช้ตราสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของตราสินค้านั้นๆ

3. สินค้ามีความคล้ายคลึงกันกับสินค้าอื่นจนทำให้ผู้ซื้อเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของแบรนด์ที่แท้จริง(ตัวอย่างเช่น สินค้าทำเหมือนที่มีหรือไม่มีโลโก้ที่แตกต่างกัน)

ในกรณีสินค้าบางหมวดหมู่ที่มีมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย หรือมีวันหมดอายุ ท่านจำเป็นต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน

บทลงโทษของผู้ขาย

  • นำสินค้าออกจากเว็บไซต์ในทันที
  • ระงับบัญชีการจ่ายเงิน และกำหนดค่าปรับตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาลงนาม
  • ปิดบัญชีระบบ Partner ทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้รายการสินค้าของผู้ขายทั้งหมดไม่มีการแสดงอยู่ในเว็บไซต์อีกต่อไป
  • รายงานการกระทำผิดกฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวของ เพื่อดำเนินคดีต่อไป