กรองอากาศ

กรองอากาศ

ระบบกรองอากาศรถยนต์ที่สะอาด ย่อมส่งผลให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่ดี มีประสิทธิภาพเต็มที่ และยืดอายุการใช้งานได้ กรองอากาศที่ดีจะต้องไม่ขัดขวางการไหลของอากาศ มีอัตราการไหลที่สูง ในขณะเดียวกันต้องกรองฝุ่นละอองได้ดีด้วย

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก