กล่อง ECU Haltech รุ่น ELITE 1000

กล่อง ECU Haltech รุ่น ELITE 1000

Hot
-5%
0 out of 5

54,900.00 ฿ 52,000.00 ฿

สินค้าประกอบด้วย : Elite 1000 ECU, สายจูน USB , โปรแกรมสำหรับ จูน พร้อมคีย์

FUNCTION
• 4 x Fuel Injection Outputs
• 4 x Ignition Outputs
• 10 x Digital Outputs
• 10 x Analogue Voltage Inputs
• 4 x Synchronised Pulsed Inputs

Save Products

รายละเอียด

ฟังชั่นการใช้งาน

Supports 1 to 12 Cylinder engines
• 2 Rotor engines
• Normally aspirated or forced induction
• Load sensing by Throttle Position (TPS), Manifold
Absolute Pressure (MAP) or Mass Air Flow (MAF)
• Staged, Sequential, semi sequential, batch or
multipoint injection patterns
• Distributor ignition systems, multi-coil systems, expand CDI
range or Haltech Multiplex CDI systems
• Connect to a wide range of display dashes and
expansion devices via CAN.
• Waterproof Case (With Pocket Cover Fitted)
• 4 x Fuel Injection Outputs
• 4 x Ignition Outputs
• 10 x Digital Outputs
• 10 x Analogue Voltage Inputs
• 4 x Synchronised Pulsed Inputs
• 3 x Dedicated inputs (Knock, ignition Switch & onboard
MAP Sensor)
• 2 x Dedicated Engine Position Inputs with
extensive trigger type support
• Up to 45 channels of Input & Output (I/O) expansion (via
CAN)
• USB Laptop communication (Windows)
• ESP Calibration Software – Intuitive and easy to use

คุณสมบัติที่รองรับ

• Low Impedance Injector control with Programmable Injector
Peak and Hold Currents & Programmable peak time
• Flex Fuel Function (Direct sensor input) – Tune your
engines boost, fuel and ignition by ethanol content
• Flexible tuning setup for Petrol (Gasoline), Methanol and
Ethanol allows you to simply select your fuel type
• Closed Loop O2 Control – Dual bank control for precise
tuning (With optional external CAN O2 Wideband
Controller Kit)
• Knock Control – Synchronised to engine position with high
speed digital filtering for accurate detection
• Variable cam control – Independently control up to 2
intake camshafts – Requires a minimum of 1 user defined
input & output per variable cam
• Closed Loop Idle Speed Control with learning for consistent
idle stability. Requires 1 or 2 user defined outputs (BAC
type) or 4 user defined outputs (Stepper motor type)
• Long term learning (Auto tune) on fuel, cam, boost & idle
control maps (up to 4D)
• On-board data logging – Up to 20 channels of logging at
sample rates up to 50ms with 1MB of internal memory
• Laptop data logging –Data log all available channels
directly to your laptops hard drive for both tuning and
diagnostics
• Dual CAN Bus communication for Haltech Dashes and
expansion devices & OBDII (view live engine data & set
and clear diagnostic trouble codes)
• Injection Stages 1 – 4 with individual injector flow rates per
injector
• Anti-Lag/Rotational idle – for closed course racing, rally,
circuit or drift. Build and maintain boost during closed
throttle conditions
• Rolling Anti-Lag – lock to your current (or pre-set) RPM or
road speed for roll racing or pit lane limiting
• Launch Control – Control your engines power delivery,
RPM & boost for consistent performance at the start
line

คุณสามารถตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าได้จากเงื่อนไขของผู้ขายสินค้าที่จะปรากฏในหน้าแสดงสินค้า ซึ่งระยะเวลาที่คืนสินค้าได้จะนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า จนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับมา  สินค้าบางชิ้นอาจมีการรับประกันเพิ่มเติมจากผู้ขายหรือผู้ผลิต หากสินค้าชิ้นนั้นเลยระยะเวลาการรับประกันแล้ว คุณสามารถติดต่อผู้ขายหรือผู้ผลิตโดยตรงได้จากรายละเอียดที่ระบุในใบรับประกันสินค้าที่แนบมากับบรรจุภัณฑ์

สินค้ามีตำหนิ

มีตำหนิหรือชำรุดเมื่อส่งถึงมือลูกค้า

เงื่อนไขการรับประกัน  -สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

สินค้าผิด

สินค้าที่ไม่ตรงกับคำบรรยายของผู้ขาย

เงื่อนไขการรับประกัน  -สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า) -สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม
You've just added this product to the cart: